image93

ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

V V S

image95

Sri P R Mundewadi Chairman

image96

ಹಣಕಾಸು ವಿಝಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್. ಮುಂಡೇವಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ, ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತ ವಿಸ್ತರಣೆ,  ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ.

Sri P G Dwarakanath Hon. Secretary

image97

ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಪಿ. ಜಿ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂಘದ ಎಲ್ಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಹ-ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

image98

Sri S Hariprasad Hon. Jt.Secretary

image99

                              ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವೀಧರರಾಗಿರುವ                               ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಹರಿಪ್ರಸಾಧ